Przelew1procent

BuiltWithNOF

bridge

Lista schorzeń

 

Wykaz typów schorzeń, których leczeniem zajmujemy się:

 1. Onkologia
  1. guzy półkul mózgowych różnego rodzaju
  2. guzy linii środkowej, w tym szyszynki i okolicy siodła tureckiego
  3. guzy tylnej jamy czaszki - móżdżku, pnia mózgu
  4. guzy śródkomorowe
  5. guzy kanału kręgowego
  6. guzy kości sklepienia czaszki i powłok czaszki
 2. Wodogłowie
  1. wodogłowie komunikujące, np. po krwotokach dokomorowych u wcześniaków
  2. wodogłowie z niedrożności, np. przy stenozie wodociągu lub guzach
  3. wodogłowie związane z wadami wrodzonymi
 3. Zespoły pourazowe
  1. krwiak przymózgowy nadtwardówkowy i podtwardówkowy
  2. krwiak śródmózgowy
  3. złamanie kości z wgłobieniem
  4. płynotok pourazowy
  5. wodniak podtwardówkowy
  6. okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego
  7. uraz nerwu obwodowego
 4. Wady wrodzone i rozwojowe
  1. przepuklina oponowa, oponowo-mózgowa, oponowo-rdzeniowa
  2. kraniostenoza (przedwczesne zarośnięcie szwów czaszkowych)
 5. Schorzenia naczyniowe OUN
  1. naczyniak
  2. krwotok z pękniętego tętniaka naczyń mózgowych
 6.  Patologie kanału kręgowego
  1. torbiele
  2. zespół zakotwiczenia rdzenia
  3. dyskopatie
 7. Padaczka lekooporna
 8. Zapalenia
  1. ropień OUN
  2. zapalenie kości pokrywy czaszki
 9. Inne schorzenia
  1. plastyka ubytku kości czaszki
  2. spastyka kończyn dolnych - leczenie metodą selektywnej rizotomii

 

 

[Strona główna] [O nas ...] [Kontakt] [Zakres działalności] [Mat. edukacyjne] [Aktualności] [Rizotomia (SDR)]

corner_footer_br