Przelew1procent

BuiltWithNOF

bridge

Dział. naukowa

Oprócz działalności leczniczej prowadzimy też intensywną działalność naukową. Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami, które są wynikiem osiągnięć naszych i współpracujących ośrodków zarówno lokalnych, jak i zagranicznych.

Zorganizowaliśmy także jedną część 6-tego Europejskiego Kursu Neurochirurgii Dziecięcej (pod auspicjami European Society for Pediatric Neurosurgery - ESPN), który odbył się w Wiśle w dniach 11-15 maja 2005.

Współpraca międzynarodowa:

Utrzymujemy bliskie kontakty z następującymi ośrodkami zagranicznymi:

  • Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu w Graz, Austria, Prof. Hans G. Eder
  • Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu w Bonn, Niemcy, Prof. Johannes Schramm
  • Klinika Neurochirurgii New York University, USA, Prof. Jeffrey H. Wisoff
  • Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu w Tel-Awiv, Izrael, Prof. Shlomi Constantin

Bierzemy udział w kilku międzynarodowych programach badawczych

  • Kranipharyngeom 2007, Under the aegis of International Society of Pediatric Oncology (SIOP), co-ordinated by Prof. Hermann Müller, Oldenburg, Germany– międzynarodowy, wieloośrodkowy program badawczy mający za zadanie określenie optymalnej strategii leczenia guzów o charakterze czaszkogardlaka u dzieci.
  • The International Infant Hydrocephalus Study (IIHS). A Multi-Center, Prospective, Randomized Study. Under the aegis of International Study Group for Enuroendoscopy and International Society for Pediatric Neurosurgery (ISPN), co-ordinated by Prof. Shlomi Constantini, Tel-Aviv, Israel. –oceniające skuteczność metod (endoskopowej i implantacji układu zastawkowego) leczenia wodogłowia u dizci poniżej drugiego roku życia.

Programy badawcze zakończone

  • International Study of Head Injury at Pediatric Age 1999-2001 (co-ordinated by Prof. Abel Murgio, Mar del Plata, Argentina) – program badawczy zajmujący się znaczeniem badania przesiewowego tomografii komputerowej u dzieci po lekkim urazie czaszkowo-mózgowym.
  • The Drainage, Irrigation and Fibrinolytic Therapy (DRIFT) Trial for post-hemorrhagic Hydrocephalus in Newborn Infants. (co-ordinated by Prof. Andrew Whitelaw, University of Bristol, UK) –wielośrodkowe, międzynarodowe, randomizowane stadium oceniające skuteczność zapobiegania wodogłowiu u noworodków z krwawieniem dokomorowym, poprzez płukanie komór po uprzednimpodaniu rekombinowanego ludzkiego atywatora plazminogenu

 

[Strona główna] [O nas ...] [Kontakt] [Zakres działalności] [Mat. edukacyjne] [Aktualności] [Rizotomia (SDR)]

corner_footer_br