Przelew1procent

BuiltWithNOF

bridge

Rizotomia (SDR)

Co to jest?

Selektywna rhizotomia grzbietowa (Selective Dorsal Rhizotomy - SDR) polega na przecięciu wybranej części włókien czuciowych biegnących w korzeniach grzbietowych nerwów rdzeniowych. Oznacza to nieodwracalne uszkodzenie tych włókien nerwowych. Zmniejszenie ilości impulsów czuciowych docierających do rdzenia redukuje również ilość odruchowo generowanych impulsów ruchowych powodujących napięcie mięśni.

Jaki jest cel operacji?

Operację wykonuje się, aby zmniejszyć spastykę (sztywność) kończyn dolnych. Dzięki temu ruch staje się swobodniejszy, zwiększa się jego zakres, dając poprawę chodu i łatwiejsze zachowanie równowagi.

U jakich pacjentów jest taka operacja wskazana?

Rhizotomia jest wykonywana głównie u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD).
Podstawą kwalifikacji do operacji jest:

  • rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego,
  • stwierdzenie spastyki kończyn dolnych,
  • umiejętność samodzielnego przemieszczania się jakimkolwiek sposobem,
  • rozwój umysłowy pozwalający na wykonywanie poleceń rehabilitantów,
  • gotowość rodziców do uczestniczenia z dzieckiem w rehabilitacji kilka razy w tygodniu.

Reszta szczegółów jest oceniana podczas badania dziecka.

Czy rhizotomia może pomóc mojemu dziecku?

Żeby ocenić, czy u konkretnego dziecka rhizotomia jest wskazana, trzeba pacjenta zbadać, czyli trzeba przyjechać na konsultację.
W celu sprawnej ogranizacji konsultacji prosimy wszystkich zainteresowanych o wypełnienie i przesłanie e-mailem do doktora Jerzego Luszawskiego (jl@leksoft.com.pl) jednego z poniższych formularzy:
Informacje o pacjencie z MPD (format Microsoft Word)
Informacje o pacjencie z MPD (format OpenOffice/LibreOffice)
W ciągu kilku dni skontaktujemy się mailem lub telefonicznie na numer podany w fomularzu.

 

[Strona główna] [O nas ...] [Kontakt] [Zakres działalności] [Mat. edukacyjne] [Aktualności] [Rizotomia (SDR)]

corner_footer_br